Met deze circulaire informeert NZa ons over:

– De handreiking omzetverantwoording 2012
– Het beschikbaar stellen van een nieuw formulier Schaduwbudget en Transitiebedrag en het bijbehorende controleprotocol
– De voorlopige en definitieve vaststelling van het transitiebedrag
– Het beschikbaar stellen van het formulier Verantwoordingsdocument Honorariumomzet medisch specialisten 2012 en het bijbehorende controleprotocol
– Het loskoppelen van de afwikkeling FB t/m 2011 en het transitiemodel 2012Bron: NZa

Externe links:
Externe linkDownloads:
CI-13-9c Omzetverantwoording medisch specialistische zorg 2012
NVZ NFU handreiking omzetverantwoording 2012

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken