Verbetering toegang geriatrische revalidatiezorg

Zorginstituut Nederland adviseert om de toegang tot de geriatrische revalidatiezorg te verbeteren door deze zorg voor een specifieke patiëntengroep ook toegankelijk te maken zonder dat voorafgaande ziekenhuisopname heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om patiënten bij wie sprake is van een acute aandoening waardoor acute mobiliteitsstoornissen en/of afname van zelfredzaamheid is opgetreden en bij wie een geriatrisch assessment is verricht waaruit blijkt dat de cliënt tot de doelgroep voor geriatrische revalidatiezorg behoort, en voor die patiënt een initieel behandelplan is opgesteld.

Als aanvullende punten voor goede invoering noemt Zorginstituut Nederland dat:

  • het van belang is dat zorgverzekeraars en beroepsgroepen concrete afspraken maken over de (continue) beschikbaarheid van geriatrische expertise in het ziekenhuis (spoedeisende hulp of geriatrische spoedkliniek) en dat 
  • zorgverzekeraars en zorgaanbieders concrete afspraken maken over de (24 uurs) toegankelijkheid van geriatrische revalidatie. 
  • Daarnaast is het van belang dat er een zorgstandaard komt en dat er duidelijkheid komt over de bekostiging van eerstelijnsverblijf. 

Mogelijk kan op de langere termijn (deels) een verschuiving plaatsvinden naar de eerste lijn. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is dat door betrokken partijen een zorgstandaard wordt opgesteld, welke nu nog niet beschikbaar is.

Download hier het rapport: “Geriatrische revalidatiezorg – Advies over verbetering van de toegang“.



Bron: VWS

Externe links:
VWS



Downloads:

Kamerbrief over aanpassen aanspraak geriatrische revalidatiezorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken