Deze tabel bevat gegevens over geldstromen in de gezondheidszorg en welzijnszorg in lopende en constante prijzen. Het gaat onder meer om gegevens over de uitgaven aan en financiering van het zorgapparaat en prijs- en volumeontwikkelingen.

Alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden. Cijfers over 2012 en 2013 zijn bijgewerkt. Cijfers in constante prijzen over 2013 zijn toegevoegd, met uitzondering van de ziekenhuiszorg.

In het kader van de revisie van Nationale Rekeningen is het Bruto Binnenlands Product (BBP) opwaarts bijgesteld. Daardoor is het aandeel van de zorguitgaven in het BBP voor de jaren 1998-2013 lager uitgevallen dan eerder gepubliceerd.Bron: CBS

Externe links:
CBSDownloads:
Zorgrekeningen


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken