De visie van zorgverzekeraars op controle in de keten gaat uit van het zo vroeg mogelijk in de keten uitvoeren van controles door één uniforme controlefunctionaliteit. De controles in de keten worden daardoor efficiënter en doelmatiger. Achteraf vindt dan nog wel een beperkte controle plaats alsmede de materiele controles. Vanuit die visie hebben zorgverzekeraars Vektis/CHS opdracht gegeven de DOT Controlemodule® (DCM®) te ontwikkelen. De ontwikkeling en exploitatie van de DCM® wordt gefinancierd door zorgverzekeraars en beschikbaar gesteld voor de ziekenhuizen en ZBC’s. Dit handboek kun je ophalen bij de downloads onder aan deze pagina. De DCM® controleert alle declaraties medisch specialistische zorg (MSZ) op de NZa regelgeving. De DCM® zorgt voor uniforme controles, die door alle zorgverzekeraars gehanteerd worden.Bron: ZN

Externe links:
Naar de website van Zorgverzekeraars NederlandDownloads:
Handboek DCM R5 en tabellen
Handboek DOT controleregels januari 2016 R7

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken