Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg.

Deze beleidsregel is de opvolger van AL/BR-0046 en zowel de beleidsregel als de Tariefbeschikking (TB/REG-17611-01) gaan in per 01-01-2017.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken