De NZa gaat onderzoek doen naar de tarieven van vervoer van en naar de dagbesteding in de langdurige zorg. Dit onderzoek gaat deel uitmaken van het brede kostenonderzoek langdurige zorg, dat nu in voorbereiding is. Dat concludeert de Zorgautoriteit na verkennend onderzoek naar vervoerstarieven, dat is uitgevoerd na signalen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). VGN gaf aan dat de vervoerstarieven voor bepaalde cliënt groepen niet toereikend zouden zijn. Het verkennend onderzoek van de NZa laat zien dat zorgaanbieders die niet uitkomen met de vergoeding voor de vervoerskosten een oplossing vinden binnen het eigen budget. 

Er zijn op dit moment geen signalen bij de NZa bekend dat in dit kader de continuïteit van zorg gevaar loopt of dat de minimumkwaliteit van het vervoer in de langdurige zorg in het geding is. Wel zal het kunnen voorkomen dat zorgaanbieders, om de vervoerskosten te beperken, minder keuze aanbieden in bestemmingen van dagbesteding.

Te zijner tijd zullen de tarieven als nodig vanaf 2019 in de beleidsregels worden aangepast.Bron: NZa

Externe links:
Naar de website van de NZaDownloads:
Verkennend onderzoek Tarieven vervoer van en naar dagbesteding in de Wlz


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken