Met deze beleidsregel worden prestatiebeschrijvingen en (maximum)tarieven voor de zorg bij een volledig pakket thuis (vpt) voor het jaar 2017 vastgesteld. Daarnaast worden de prestatiebeschrijvingen en (maximum)tarieven vastgesteld voor de afzonderlijke dagbestedingsen vervoersprestaties voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder afnemen dan waar ze het vpt afnemen. Tevens worden de toeslagen die bovenop het vpt van toepassing zijn vastgesteld.De beleidsregel is ingegaan per 01-01-2017en is de opvolger van BR/REG-17136b.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken