Met deze beleidsregel worden prestatiebeschrijvingen en (maximum) beleidsregelwaarden voor de zorg bij een volledig pakket thuis (vpt) voor het jaar 2017 vastgesteld. Daarnaast worden de prestatiebeschrijvingen en (maximum) beleidsregelwaarden vastgesteld voor de afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder afnemen dan waar ze het vpt afnemen. Tevens worden de toeslagen die bovenop het vpt van toepassing zijn vastgesteld. Ook de (maximum) beleidsregelwaarde voor de kwaliteitsimpuls verpleeghuizen worden in deze beleidsregel vastgesteld. De beleidsregel is al geldend en volgt de BR/REG-17136c op.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken