Met deze beleidsregel worden prestatiebeschrijvingen en beleidsregelwaarden (ten behoeve van tariefvaststelling) voor de zorg bij een volledig pakket thuis (vpt) voor het jaar 2018 vastgesteld. Daarnaast worden de prestatiebeschrijvingen en beleidsregelwaarden vastgesteld voor de afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder afnemen dan waar ze het vpt afnemen. Tevens worden de toeslagen die bovenop het vpt van toepassing zijn vastgesteld.

De beleidsregel is geldig vanaf 01-01-2018 en is de opvolger van BR/REG-18142. Naast de beleidsregel is ook een bijlage bij deze beleidsregel opgenomen.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken