Met deze beleidsregel worden de prestatiebeschrijvingen en beleidsregelwaarden (voor tariefvaststelling) vastgesteld voor:

  • zorgzwaartepakketten (zzp’s) voor cliënten die verblijven in een instelling (inclusief normatieve huisvestingscomponent en normatieve inventariscomponent);
  • overige basisprestaties voor cliënten die verblijven in een instelling;
  • logeerprestaties;
  • toeslagen die bovenop het zzp van toepassing zijn;
  • afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder afnemen dan waar ze het zzp afnemen.

Deze beleidsregel is geldig vanaf 01-01-2018 en is de opvolger van BR/REG-18143. Naast de beleidsregel is ook de bijlage bij deze beleidsregel opgenomen bij de downloads onder aan deze pagina.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken