Vanaf 1 januari 2018 veranderen de regels rondom  de financiering van de verzorging van kinderen thuis. Vanaf 2018 gaat een deel van deze verantwoordelijkheid over van de gemeente naar de zorgverzekeraar. Voor een groot deel blijft de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van verzorging, er is dus sprake van een nieuwe verdeling.

Individuele situatie

Met de nieuwe regels komt er meer ruimte om naar de individuele situatie van een kind te kijken. Dit geldt alleen voor verzorging van kinderen. Andere vormen van hulp aan kinderen zoals begeleiding en verpleging blijven het zelfde.

Voor een kind en zijn gezin gaat er mogelijk wat veranderen als:

  • Het kind nu verzorging krijgt vanuit de Jeugdwet.
  • De verandering geldt voor verzorging die de gemeente organiseert en betaalt (zorg  in natura). Maar ook voor zorg via een persoonsgebonden budget (pgb).
  • En de verzorging hangt samen met geneeskundige zorg.

Het grootste gedeelte van de kinderen voor wie iets verandert, krijgt op dit moment ook verpleging. Het zal bijna altijd gaan om kinderen die (ook) een lichamelijke aandoening hebben.

Een uitgebreide beschrijving van de veranderingen staat in de factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag, zie hiervoor bij de downloads onder aan deze pagina.

Contact opnemen

Denkt u dat er iets gaat veranderen in uw situatie? Dan kunt u contact opnemen met uw kinderverpleegkundige of uw contactpersoon bij de gemeente. Zij kunnen samen met u kijken of er inderdaad iets gaat veranderen en wat dit voor u betekent. Het kan ook gebeuren dat uw kinderverpleegkundige of gemeente hier zelf contact met u over opneemt.

Ook kunt u altijd contact opnemen met het Juiste Loket. Bij deze onafhankelijke organisatie kunt u terecht voor advies over de zorg aan kinderen met een intensieve zorgvraag. Het Juiste Loket kan uw vragen beantwoorden en kan mee denken over uw situatie.Bron: VWS

Externe links:
VWSDownloads:
Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken