ActiZ heeft in maart 2017 samen met GGZ Nederland, de RIBW-alliantie en VGN een brief gestuurd over de noodzaak van een betrouwbare NHC-vergoeding voor een goed investeringsklimaat. Hierop heeft VWS nu ook schriftelijk gereageerd. De brief van VWS kun je vinden bij de downloads onder aan deze pagina. Het antwoord is echter teleurstellend. Dat met vastgoed investeringen lange termijnverplichtingen aangegaan moeten worden, die niet onderhandelbaar zijn, wordt genegeerd. Dat verblijfsruimten een ander karakter hebben dan productieruimten en om die reden in de exploitatie vaak gescheiden worden gehouden wordt niet begrepen; de reactie van VWS in het gesprek was ook dat als het bij ziekenhuizen kan, waarom niet in de care? Dat een jaarcyclus bij het zorgkantoor zich niet verhoudt tot langlopende (huur)verplichtingen, daar wordt aan voorbijgegaan.

Op de noodzaak van een lange termijnperspectief om effectief te kunnen investeren wordt in het geheel niet ingegaan. Uiteraard houden zorgorganisaties rekening met verschillende toekomstscenario’s waar business cases op worden doorgerekend, maar hoe meer onzekerheid hoe hoger de buffers moeten zijn, terwijl de marges laag zijn. De ervaring in het gesprek en de brief bevestigen het beeld dat VWS ver van de praktijk afstaat en met een ideaal-typisch beeld van het stelsel naar de werkelijkheid kijkt. ActiZ zal zich met de andere branches bezinnen hoe hiermee verder te gaan.Bron: Actiz

Externe links:
Naar de website van ActizDownloads:
Brief van VWS over NHC
Brief branches aan VWS over NHC (maart 2017)

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken