De overgang van huishoudelijke hulp van de Wmo naar de Wlz bij cliënten met een indicatie voor Wlz-zorg thuis, is soepel verlopen. Dat blijkt uit een evaluatie door de VNG, het ministerie van VWS, de zorgkantoren, het CIZ en de brancheorganisaties ActiZ en BTN. De voorbereidingstijd was kort, maar zorgkantoren en aanbieders zijn erin geslaagd de huishoudelijke hulp tijdig en passend voor de betrokken Wlz-cliënten te regelen.

Nadere afspraken

Over één specifieke situatie waren nog geen heldere afspraken gemaakt tussen de VNG en de zorgkantoren. Dit betreft Wmo-cliënten van wie de (samenwonende) partner een Wlz-indicatie heeft. Om te voorkomen dat cliënten tijdelijk geen huishoudelijke hulp krijgen, hebben we hierover nu ook afspraken gemaakt. In de notitie van de VNG (zie hiervoor bij de downloads onder aan deze pagina) vind je meer informatie over de afspraken tussen de VNG en de zorgkantorenBron: VNG

Externe links:
Naar de website van VNGDownloads:
Intrekken Wmo-indicatie vanwege Wlz-indicatie: altijd warme overdracht (pdf)


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken