Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik kan maken van haar bevoegdheden genoemd in hoofdstuk 6 van de Wmg, om handhavend op te treden jegens een overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 40 van de Wmg, begaan door een ziektekostenverzekeraar in de overstapperiode 2017-2018. Deze beleidsregel is geldig vanaf 10-10-2017.Bron: NZa

Externe links:
Naar de website van de NZaDownloads:
TH/BR-024 Beleidsregel handhaving informatieverstrekking overstapperiode 2017 - 2018


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken