Met ingang van boekjaar 2017 is de nieuwe Nederlandse corporate governance code van toepassing. Daarnaast heeft de accountant sinds boekjaar 2016 een uitgebreidere rol ten aanzien van het bestuursverslag. De NBA herziet daarom de handreiking waarin uitleg wordt gegeven over de rol van de accountant ten aanzien van de corporate governance verklaring in het bestuursverslag. Tot 7 december 2017 kan iedereen reageren op de voorgestelde herziening. Zie hiervoor bij de downloads onder aan deze pagina.Bron: NBA

Externe links:
Naar de website van NBADownloads:
Consultatiedocument van NBA-Handreiking 1109


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken