ICT

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming beschikbaar

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. In deze handleiding zijn de belangrijkste bepalingen uit de Verordening en uit de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming toegelicht.

De handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt, in het bijzonder voor lezers die hun organisatie willen voorbereiden op de eisen van de Verordening.

Omdat de Verordening een Europese wet is die door de Europese toezichthouder(s) en de Europese rechter nader zal worden ingevuld, wordt deze elektronische versie periodiek aangevuld en herzien.

De Verordening  vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De beginselen en uitgangspunten voor verwerking van persoonsgegevens zijn onder de Verordening grotendeels hetzelfde gebleven. De Verordening legt meer verantwoordelijkheid bij degene die de persoonsgegevens verwerkt, de verwerkingsverantwoordelijke. Die moet vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen dat zijn  gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen van de Verordening en dat het niveau van beveiliging is afgestemd op de mogelijke risico’s van de gegevensverwerkingen voor degenene van wie de gegevens worden verwerkt (de betrokkenen). Dat vereist onder meer inzicht in de gegevensverwerking en een privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke moet  ook tegemoet komen aan de rechten van betrokkenen die onder de Verordening zijn aangescherpt en uitgebreid zoals het recht van inzage, rectificatie en vergetelheid.

Bij niet naleving van de Verordening kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.


  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bron:
  • 29-01-2018
  • Kim Brand
  • www.rijksoverheid.nl
  • Downloads: