Wmo

Rapport ‘Zicht op de Wmo 2015’, 8 tips voor betere keukentafelgesprekken

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) geeft in het rapport ‘Zicht op de Wmo 2015’ aan wat wel en niet goed gaat bij de toegang tot de zorg en ondersteuning. De zogeheten keukentafelgesprekken worden ook vanuit andere invalshoeken onder de loep genomen. De SCP concludeert dat de doelen van de Wmo-ondersteuning voor de meeste melders bereikt worden, maar beslist niet voor iedereen. Het lukt niet altijd om doelen te realiseren rond redzaamheid, participatie, langer thuis wonen met zo min mogelijk eenzaamheid, en kwaliteit van leven. 

 

8 tips voor betere keukentafelgesprekken

Volgens het SCP wordt in vier vijfde van de meldingen een gesprek gevoerd met de melder met een ondersteuningsbehoefte en wordt met dit gesprek het wettelijk verplichte onderzoek uitgevoerd. Het vaakst gebeurt dit door middel van een huisbezoek. In een gesprek komt een scala aan onderwerpen (levensterreinen) aan bod. Aanknopingspunten voor verbeteringen zijn:

 

 • Neem het vraagstuk van iemand als uitgangspunt
 • Zorg dat de oplossing als passend wordt ervaren
 • Informeer cliënten actief
 • Verbeter de deskundigheid over specifieke doelgroepen
 • Meer aandacht voor zorg door en belasting van mantelzorgers
 • Echt integraal werken
 • Reflecteer gezamenlijk op de toegang tot zorg en ondersteuning
 • Gebruik de kracht van instrumenten, de praktijk en de bedoeling

 

 • Publicatiedatum:
 • Gepubliceerd door:
 • Bron:
 • 06-03-2018
 • Donna Nicolaas
 • SCP
 • Externe links:
 • Downloads:
 • Gerelateerde artikelen:
 •  
 •