De procedure voor het indienen van de formulieren ‘Aanvraag vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2017’ en ‘Aanvraag vaststelling subsidie overgang kapitaallasten 2017’ is dezelfde als voor de vaststelling van 2106. De uitbetaling/terugvordering van de subsidieregelingen wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland.

Indienen van formulieren

Begin april staan de formulieren klaar op het portaal van de website van de NZa. Hierover ontvangt u een e-mail. In het eigen portaal kan worden ingelogd met het gebruikersnaam en wachtwoord dat u van de NZa heeft ontvangen. Uw vaststellingsformulieren kunt u tot uiterlijk 31 mei indienen. 

Nul-vaststelling

Heeft u een beschikking ontvangen voor een eerder ingediende subsidieverlening en concludeert u dat u niet in aanmerking komt voor de subsidie? Dien dan tóch een vaststellingsformulier in. Op basis van uw aanvraag wordt dan een vaststellingsbeschikking van € 0,- afgegeven, waarmee de subsidie definitief is vastgesteld.

Download de formulieren voor het maken van de berekeningen hieronder en sla deze op als bestandsformaat .xlsx beginnend met het NZa-nummer van uw organisatie. 

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken