Kwaliteit

Inspectiebezoek IGJ

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg die eerder een inspectiebezoek hebben gehad, krijgen bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ). Het gaat om 30 kleine zorgaanbieders. Doel van het bezoek is om na te gaan of de zorgaanbieders nog steeds, of inmiddels wel, voldoen aan de normen voor goede, persoonsgerichte en veilige zorg. Het bezoek wordt niet aangekondigd.

 

Toezichthouder

Er komt veel kijken bij het bieden van goede zorg. Daarom hebben kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg speciale aandacht van de inspectie. Veel kleine zorgaanbieders hebben een gecombineerd zorgaanbod. Bij zorg die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Langdurige zorg (Wlz) of Jeugdzorg valt zijn zowel de inspectie als de gemeente toezichthouder. 

 

Pijlers toetsingskader voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg

Bij het onaangekondigde inspectiebezoek wordt gebruik gemaakt van de pijlers van het toetsingskader voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. De bezochte zorgorganisaties krijgen een rapport van het bezoek. In het eerste kwartaal van 2019 worden de resultaten gepubliceerd.

 

De kwaliteit van zorg wordt getoetst op de volgende onderwerpen:

 1. Beschikbaar en deskundig personeel
 2. Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG)
 3. Afspraken tussen hoofd- en onderaannemer
 4. Opleidingsplan
 5. Kwaliteitsysteem
 6. Uitsluitingscriteria cliënten
 7. (Veilig) incidenten melden
 8. Uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen
 9. Toets van bekwaamheid
 10. Vrijheidsbeperkende maatregelen
 11. Medicatiebeleid
 12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 13. Klachtenregeling
 14. Medezeggenschap
 15. Zorgdossier en zorgplan

 

Download het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg en ouderenzorg onderaan de pagina.


 • Publicatiedatum:
 • Gepubliceerd door:
 • Bron:
 • 13-03-2018
 • Donna Nicolaas
 • IGJ
 • Externe links:
 • Downloads:
 • Gerelateerde artikelen: