In het rapport van 29 oktober 2015 heeft Zorginstituut Nederland aangegeven dat dagbesteding in de ggz alleen onder de aanspraken op curatieve ggz valt als deze gelijktijdig plaatsvindt met verblijf met overnachting. Bij ambulante zorg vallen alleen begeleidingsactiviteiten met een geneeskundig doel onder de aanspraken van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met deze circulaire wil de NZa duidelijkheid geven over begeleiding en dagbesteding, aangezien niet iedereen conform deze duiding registreert.

Aangepaste terminologie per 2019

Per 2019 sluit de omschrijving van begeleidingsactiviteiten zoveel mogelijk aan bij de terminologie van het Zorginstituut. De huidige activiteit ‘activerend begeleidingscontact’ wordt dan ‘geneeskundig begeleidingscontact’ en ‘ondersteunend begeleidingscontact’ wordt ‘ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting’. Bij de forensische zorg (fz) komen ook andere vormen van  dagbesteding en begeleiding voor vergoeding in aanmerking. Bij de uitwerking van de nieuwe omschrijvingen houdt de NZa hier rekening mee.Bron: NZa en Zorginstituut

Externe links:
Circulaire - Registratie dagbesteding en (geneeskundige) begeleiding - CI/18/12cDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken