Thuis in het verpleeghuis is een programma dat aangeeft hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd moet worden. Op 10 april is het gepresenteerd door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Kwaliteitsverschillen verpleeghuizen

Er zijn grote verschillen in kwaliteit tussen verpleeghuizen ondanks dat ze aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidsnormen moeten voldoen. Sinds 2017 is er een nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ vermeldt hoe hieraan moet worden voldaan. 

Extra investeringen verpleeghuiszorg

Er wordt jaarlijks extra in de verpleeghuiszorg geïnvesteerd. Vanaf 2021 ruim 2,1 miljard euro, waardoor de totale structurele uitgaven aan de verpleeghuiszorg oplopen tot 13 miljard per jaar. De financiële injectie moet verpleeghuizen in de gelegenheid te stellen meer mensen aan te nemen en meer tijd en aandacht aan bewoners te geven. Daardoor komen er in totaal zo’n 70.000 extra mensen voor de verpleeghuiszorg.

Verbetering kwaliteit

Verbetering van de kwaliteit van de zorg in de verpleeghuizen moet plaatsvinden via kwaliteitsplannen per instelling en per locatie, waarin tussen zorgkantoren en instellingen voor verpleeghuiszorg concrete afspraken over verbetering worden gemaakt. Daarnaast moeten leren, verbeteren en innoveren ook leiden tot verbeterde kwaliteit. Er wordt geïnvesteerd in onderzoek en opleidingen, kortom kennisvergroting. Maar ook worden de administratieve lasten en regeldruk verminderd. Zo krijgt het verzorgend personeel in de dagelijkse praktijk meer tijd en aandacht voor de bewoners.

Download het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ hieronder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Rijksoverheid - Presentatie programma 'Thuis in het verpleeghuis'Downloads:
Programma Thuis in het verpleeghuis


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken