In Nederland hebben jaarlijks ruim een half miljoen mensen in de leeftijdscategorie 18-64 jaar een depressie. De verzuimkosten door depressie worden geschat op circa 1,8 miljard euro per jaar en de kosten van depressiezorg op circa 1,6 miljard euro.

Overzicht kerncijfers

Er zijn veel gegevens over depressie beschikbaar, maar de informatie is gefragmenteerd en afkomstig uit een groot aantal bronnen. Het rapport Zicht op depressie geeft een zo actueel mogelijk overzicht van beschikbare landelijke kerncijfers over depressie op het gebied van epidemiologie(deel A) en preventie en zorg (deel B). Op basis van het ontstane beeld worden relevante gegevenshiaten onderscheiden die een belemmering vormen voor het goed kunnen monitoren en evalueren van (preventieve) depressiezorg, en het beleid daaromtrent.

Download het volledige rapport hieronder.Bron: Trimbos instituut

Externe links:
Downloads:
Rapport Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken