Elke gemeente worstelt ermee: de administratieve lasten verminderen in het proces van contract tot controle. Aan de voorkant meer grip op de zorg is met een stijgende zorgvraag noodzakelijk volgens gemeente Haarlemmermeer. Hoe? Door te werken met de berichtenstandaarden iWmo en iJw en waar zorgaanbieders problemen zien, ze samen op te lossen. In gesprek met elkaar gaan en in gesprek te blijven. 

Nieuwe aanpak

Met dezelfde middelen en een stijgende zorgvraag is het volgens gemeente Haarlemmermeer essentieel dat de gemeente aan het begin van een zorgtraject goed geïnformeerd is. De gemeente heeft geleerd van het verleden. Door bevoorschotting aan aanbieders werd er tot en met 2017 achteraf per kwartaal gedeclareerd. Haarlemmermeer liep achter de feiten aan. Daarom heeft het gekozen voor een andere aanpak, nl. maandelijks declareren via het berichtenverkeer. Aanbieders krijgen zo op tijd betaald en de gemeente heeft elke maand inzicht in de stand van zaken. 

Berichtenverkeer

Wmo-aanbieders zijn gewend om met het berichtenverkeer te werken en factureren al via het medium. Bij jeugdaanbieders ligt dit anders. Bij een aantal van hen ondersteunt hun software het berichtenverkeer niet (volledig). De cijfers zijn echter positief: eind 2017 gebruikte 80% van de aanbieders het berichtenverkeer. Daarom streeft gemeente Haarlemmermeer in 2018 naar 100%. Aanbieders krijgen ondersteuning van de gemeente voor het inrichten van hun berichtenverkeer.

Financiële controle

Gemeente Haarlemmermeer bekijkt de mogelijkheden om de financiële controle meer evenredig over het jaar te verspreiden, bijvoorbeeld door de financiën in de kwartaalgesprekken met aanbieders al te bespreken. Bij sturing aan de poort en de effecten in beeld hebben geeft tijd voor andere zaken, zoals data-analyses.

6 tips voor samenwerking

De Noord-Hollandse gemeente Haarlemmermeer geeft 6 tips voor samenwerking met zorgaanbieders, nl.:

  • Vertel je aanbieders waar je tegenaan loopt
  • Wees toegankelijk
  • Zo veel mogelijk standaard
  • Maatwerk en hulp waar nodig
  • Denk met elkaar mee
  • Heb begrip voor elkaars dilemma’s

Lees het volledige artikel hierover op de website van HaarlemmermeerBron: i-Sociaal Domein

Externe links:
Begrip voor elkaars dilemma’s: Haarlemmermeer over samenwerking met zorgaanbiedersDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken