Het uitgangspunt van het programma ‘Zorg voor de jeugd’ is dat het kind centraal moet komen te staan in de jeugdhulp. Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben dit programma op 16 april naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze brede aanpak moet de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering helpen verbeteren. 

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ, samenwerkingsverband tussen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) onderschrijven in grote lijnen de ambities van minister De Jonge (VWS). De BGJZ gaat nu graag snel aan de slag samen met alle andere partijen. Tegelijkertijd zullen de branches de minister en gemeenten constructief kritisch volgen bij de uitvoering van de aangekondigde maatregelen. Ze zullen Rijk en gemeenten ook kritisch volgen bij de uitvoering van de aangekondigde maatregelen. Dan gaat het onder meer om het verbeteren van de toegang naar jeugdhulp, het vergemakkelijken van de overgang naar volwassenheid voor jongeren in de jeugdhulp, het verbinden van zorg en onderwijs en het op orde brengen van de randvoorwaarden zoals het verminderen van de administratieve lasten.

Inhoud van het programma

Het programma ‘Zorg voor de jeugd’ wordt door het kabinet samen met gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties uitgevoerd. In het programma staat onder meer:

  • Elk kind dat uit huis wordt geplaatst krijgt een eigen mentor. 
  • Elke jongere in de jeugdzorg maakt een toekomstplan voor na zijn achttiende.  
  • De pleegzorg wordt standaard verlengd naar 21 jaar.
  • Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd worden eerder en effectiever beschermd. 
  • Het separeren van jongeren in de gesloten jeugdzorg is straks verleden tijd.

Kosten en cijfers

Om de transformatie in de jeugdhulp de komende jaren een impuls te geven wordt in totaal 108 miljoen euro beschikbaar gesteld. Wil je als jeugdregio in aanmerking komen voor een bijdrage uit het zogeheten transformatiefonds, dan moet je een 3-jarig plan opstellen. Ervaar je als gemeente een tekort, dan kun je een beroep doen op een fonds dat 200 miljoen euro ter beschikking stelt. Gemeenten kunnen bij een speciaal ondersteuningsteam terecht voor ondersteuning en advies. 

CBS-cijfers

392.445 kinderen in 2017 hebben gebruikgemaakt van enige vorm van jeugdhulp. Verder blijkt uit de cijfers van het CBS dat eind 2017 30.715 kinderen werden beschermd met een maatregel voor jeugdbescherming en dat 6.360 jongeren werden begeleid in het kader van de jeugdreclassering.

Download hieronder het Actieprogramma ‘Zorg voor de jeugd’. Bron: Rijksoverheid, CBS, BGZJ en VGN

Externe links:
Rijksoverheid - Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongerenDownloads:
Rijksoverheid - Actieprogramma 'Zorg voor de jeugd'


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken