De kwaliteit van de  meeste gezinshuizen en zorgboerderijen voldoet aan de basisverwachtingen. Verbeteringen zijn echter wenselijk, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. De IGJ i.o. heeft de kwaliteit van 49 aanbieders van kleinschalige jeugdhulp met verblijf (vooral gezinshuizen en zorgboerderijen) onderzocht. 

Onderzoek

De inspectie onderzocht van eind 2016 tot eind 2017 49 aanbieders van kleinschalige jeugdhulp met verblijf. Naast inspectie van de locaties, het inzien van de dossiers en beleidsstukken spraken de inspecteurs met aanbieders, eventuele medewerkers en de jeugdigen. Het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd, met de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntpositie en organisatie vormde basis van het onderzoek.

Verbeteringen

Ondanks dat het merendeel van de aanbieders voldoet aan de basisverwachtingen zijn er ook verbeterpunten op het gebied van veiligheid, cliëntpositie en organisatie. 25% van de aanbieders werkt met niet-geregistreerde professionals, terwijl eenzelfde deel incidenten onvoldoende analyseert. Daarnaast maakt bijna de helft van de aanbieders onvoldoende gebruik van een systematische risicotaxatie en beschikt een groot deel van hen (nog) niet over een onafhankelijke vertrouwenspersoon en klachtencommissie.

Professionalisering

Het aantal kleinschalige aanbieders groeit. Het spanningsveld tussen het kleinschalige karakter en de gewenste kwaliteit en deskundigheid in het kader van plaatsing van jeugdigen met complexe problemen vereist professionalisering. Door het verzorgen van aanvullende opleidingen en het aannemen van professionals met een passende beroepsopleidingen kan aan de gewenste kwaliteit en deskundigheid worden voldaan. Kleinschalige aanbieders moeten duidelijk aangeven hoe ver hun deskundigheid en capaciteit reikt waar het gaat om het plaatsen van jeugdigen met een complexe problematiek. De ontwikkeling van een kwaliteitskader voor kleinschalige aanbieders is van belang om handvatten te bieden aan professionals voor het bieden van passende hulp en het beperken van veiligheidsrisico’s voor jeugdigen.

Download hieronder het rapport. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en jeugd

Externe links:
IGJ - Kwaliteit meeste gezinshuizen en zorgboerderijen voldoet aan basisverwachtingenDownloads:
Rapport Zo thuis mogelijk opgroeien


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken