Uit de Monitor Wijkverpleging van de NZa blijkt dat er over het algemeen aan de zorgbehoefte wordt voldaan. Als zorgverzekeraars en zorgaanbieders betere zorgafspraken maken, krijgt de patiënt uiteindelijk betere zorg. Dit gebeurt ook bij het regelen van de achtervang voor kinderen die ernstig ziek zijn en thuis verpleging nodig hebben. Is er sprake van een wachtlijst voor de achtervang, dan zorgt de zorgaanbieder ervoor dat deze patiënten door een andere aanbieder kunnen worden geholpen. Iets wat zonder contractafspraken niet zou zijn gelukt. Daarnaast organiseren zorgverzekeraars met gecontracteerde aanbieders de niet-planbare zorg in de regio’s.

Verbeterpunten contractafspraken wijkverpleging

Ondanks dat er het nodige goed gaat door de contractafspraken in de wijkverpleging zijn er een aantal zaken die voor verbetering vatbaar zijn. De NZa constateert dat:

  • Zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de contracten voor wijkverpleging bijvoorbeeld nog niet genoeg aandacht besteden aan de aard en de ernst van de zorgvraag van mensen die thuis zorg nodig hebben.
  • Er in de tarieven en volumeafspraken te weinig rekening houden met de met de steeds complexer wordende zorgvragen.
  • Het lastig is om tot passende tarieven te komen, omdat zorgverzekeraars hun tarieven baseren op gegevens uit het verleden en zorgaanbieders zorgverzekeraars weinig inzicht geven in de zorg die zij bieden.
  • steeds meer zorgaanbieders van wijkverpleging bewust geen contract afsluiten met één of meer zorgverzekeraars, terwijl in deze contracten ook afspraken over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg worden gemaakt, wat ten goede komt aan de patiënt.
  • De bijcontractering over de budgetafspraken niet altijd even soepel verloopt. 
  • Zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer kunnen doen om voor elkaars vragen bereikbaar te zijn voor meer zekerheid in het contracteerproces.

De NZa gaat verder kijken wat de mogelijkheden zijn om met hun regelgeving en toezicht het afsluiten van contracten te stimuleren, omdat contracteren moet lonen voor zowel zorgaanbieder als zorgverzekeraar. Daarnaast werkt het  aan een nieuw bekostigingssysteem voor de wijkverpleging dat tot inzicht en passende tarieven moet leiden.

Download de Monitor Contractering Wijkverpleging 2018 en de bronnen en methoden hieronder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken