Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de medisch-specialistische zorg. Er zijn afspraken gemaakt om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren. De afspraken gaan over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Ook zijn er afspraken gemaakt over het terugdringen van regeldruk en over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt.

De juiste zorg op de juiste plek

Voor een zo goed mogelijke ondersteuning van patiënten is de juiste zorg op de juiste plek een vereiste. De afspraken voor zorg op de juiste plek zijn gericht op:

  • het voorkomen van (duurdere) zorg
  • het verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis of zelfs thuis als dat kan en verder weg als dat omwille van de kwaliteit of doelmatigheid moet)
  • het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals e-health

Kwaliteit en doelmatigheid

Het onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg heeft als uitgangspunt het verder bevorderen van e kwaliteit en doelmatigheid en het borgen van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn. De groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg worden met het akkoord afgeremd. Zo nemen de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg in 2019 met maximaal 0,8% toe en zal deze jaarlijks afnemen tot uiteindelijk 0% in 2022. Er is tijdelijk in totaal € 425 miljoen beschikbaar van 2019 tot en met 2022 om de transformatie te ondersteunen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken via individuele contractafspraken afspraken over de inzet van deze middelen. 

Download de Kamerbrief en het Onderhandelaarsakkoord hieronder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Rijksoverheid -Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022Downloads:

Kamerbrief Onderhandelaarsakkoord

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken