In het plan ‘(Ont)Regel de Zorg’ van ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) staan minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt centraal. Verpleegkundigen en artsen moeten veel administreren. De helft van de administratie vinden zij onzinnig, wat het werkplezier niet ten goede komt. Daarnaast zorgt het voor een hoge werkdruk. De drie bewindslieden hebben daarom samen met de sector het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ bedacht. 


Veranderingen 

Het actieplan(Ont)Regel de Zorg zorgt voor de nodige veranderingen voor artsen en verpleegkundigen. Deze zouden de administratieve lasten voor zorgverleners vanaf nu elk jaar moeten verminderen. Daarbij is het gevoel van artsen en verpleegkundigen leidend. Zij moeten het gevoel hebben dat zij bij hun werkzaamheden minder tijd kwijt zijn aan onzinnige administratieve klussen. De administratieve veranderingen omvatten de volgende zaken:

  • Huisartsen vragen niet meer jaarlijks hulpmiddelen aan bij chronische aandoeningen.
  • Ziekenhuizen stoppen met dubbele registraties
  • 5-minutenregistratie in de wijkverpleging wordt afgeschaft.
  • Verzekeraars gebruiken uniforme bepalingen voor declaraties in contracten met zorgaanbieders in de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz).
  • Verpleeghuiszorg en ggz werken zoveel mogelijk met meerjarige contracten.

Op de website van (Ont)Regel de Zorg wordt per sector de voortgang van de afgesproken acties bijgehouden. 

Download hieronder de Evaluatie merkbaar minder regeldruk in de eerste lijn, Actieplan (Ont)Regel de Zorg en de Kamerbrief over het programma (Ont)Regel de Zorg.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Rijksoverheid - Kabinet: minder papier, meer zorgDownloads:
Evaluatie
Actieplan
Kamerbrief

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken