De wijziging van de cao VVT is van invloed op de loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Sinds 1 april 2018 is het artikel met de nieuwe loonschaal en de afgesproken inwerkingtredings-procedure van kracht. Op 7 mei jl. zijn de cao-afspraken waarin de nieuwe loonschaal is opgenomen algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat aanbieders en gemeenten uiterlijk per 1 januari 2019 afspraken moeten hebben gemaakt over de toepassing van de nieuwe loonschaal.

Terugwerkende kracht en horizontale overstap

Vanaf 1 april en 7 mei moeten aanbieders de nieuwe loonschalen hanteren. Dit betekent dat gemeenten de nieuwe loonschaal moeten toepassen met terugwerkende kracht tot 1 april of 7 mei. In artikel 3.2A van de cao VVT staat dat de huishoudelijke hulpen horizontaal zullen overstappen. Zij ontvangen daarom niet direct na de overstap meer loon, maar in de aankomende jaren. 

Per 1 oktober algemene loonsverhoging van 4%

In het cao-akkoord van de VVT is afgesproken dat naast een nieuwe loonschaal met ingang van 1 oktober 2018 ook een algemene loonsverhoging wordt doorgevoerd van 4%. Het betreft een onderhandelingsakkoord dat nog moet worden geaccordeerd door belanghebbende partijen. Bij het bepalen van de tarieven en het afsluiten van de contracten moet rekening worden gehouden met deze loonsverhoging. 

Download hieronder de algemeen verbindend verklaarde cao-afspraak nieuwe loonschaal, het onderhandelingsakkoord cao VVT en het VNG-bericht over de invoering nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp. 

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken