Sinds 8 juni jl. staat de open consultatie ‘Eenheid van taal’ live. De verschillende informatiesystemen van zorgverleners en patiënten die gebruikt worden bij het digitaal vastleggen van zorginformatie voor de uitwisseling met de patiënt of andere zorgverleners, sluiten niet op elkaar aan. De vaktermen en terminologieën van de systemen begrijpen elkaar niet, wat een obstakel is voor inhoudelijk correcte uitwisseling van zorginformatie. De eenheid van taal biedt volgens het Informatieberaad Zorg dan ook kansen.

Notitie en roadmap ‘Eenheid van taal’

Het RIVM en Nictiz hebben in opdracht van het Informatieberaad Zorg onderzoek gedaan naar vragen als wat eenheid van taal is en hoe dit bereikt kan worden. Het resultaat is een notitie met aanbevelingen en een roadmap die het Informatieberaad ter consultatie voor wil leggen aan het zorgveld. Het beraad vraagt daarom deelnemers aan het Informatieberaad, andere belanghebbenden en geïnteresseerden:

  • om kennis te nemen van de notitie Eenheid van Taal in de Zorg alsook van de Roadmap Eenheid van Taal in de Zorg 2018-2026;
  • of partijen, en hun achterban, het geschetste beeld voor wat betreft de situatie Eenheid van Taal herkennen uit hun dagelijkse/klinische praktijk;
  • of partijen, en hun achterban, zich kunnen vinden in de voorgestelde benadering met twee punten op de horizon en bijbehorende roadmap.

Andere op- of aanmerkingen ter verbetering van de notitie kunnen tot 9 juli 2018 worden gestuurd naar het Informatieberaad Zorg. Download hieronder de notitie, oplegger en de roadmap.Bron: Informatieberaad Zorg, Nictiz, RIVM

Externe links:
Informatieberaad - Open consultatie 'Eenheid van Taal'Downloads:
Notitie
Oplegger
Roadmap

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken