Vektis Intelligence heeft onderzoek gedaan naar de langdurige zorg in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat in 2017 340.000 mensen langdurige zorg ontvingen. Dat is 5000 mensen minder ten opzichte van 2015. In 2017 kwamen mensen minder snel in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan in 2015. Maar de zorg die mensen vanuit de Wlz in 2017 ontvingen, is zwaarder dan twee jaar daarvoor. Lichtere zorg werd in 2017 vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed.

Cijfers Wlz 2017

De Wlz-uitgaven waren in 2017 19,2 miljard. De uitgaven voor zorg in zorginstellingen bedroegen dat jaar 15,8 miljard. De kosten voor de pgb waren 2 miljard en voor zorg thuis 1,4 miljard. 74.000 mensen ontvingen de langdurige zorg thuis. De kosten per persoon stijgen, omdat de geleverde zorg gemiddeld genomen zwaarder is. Iemand die in 2017 gebruikmaakte van langdurige zorg (in natura en via de pgb) kostte gemiddeld 57.000 euro per jaar tegenover 50.000 per persoon in 2015. Bekijk voor meer informatie over het onderzoek van Vektis op de website.

Focusonderzoek Toegang tot de Wet langdurige zorg 

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de toegang tot de langdurige zorg. De Rekenkamer analyseerde voor het focusonderzoek aanvragen en afwijzingen vanaf de invoering van de Wlz in 2015 tot en met 2017. In totaal werden 163.551 ‘eerste’ aanvragen bekeken (geen herindicaties). Van de onderzochte aanvragen werd 17% afgewezen. Resultaten uit het onderzoek zijn onder meer:

  • Hoe jonger de aanvrager is, hoe minder waarschijnlijk de toewijzing tot Wlz-voorzieningen is.*
  • Driekwart van de Wlz-aanvragen heeft psychogeriatrische of somatische aandoeningen als grondslag

*Voor jeugdigen is over de jaren heen de kans op toelating tot Wlz steeds meer afgenomen. In 2017 werd 35% van alle aanvragers jonger dan 18 jaar afgewezen, in 2015 28%. Dit zou kunnen samenhangen met een overgangsregeling, die in 2015 gold voor jongeren die in de AWBZ zaten.

Download hieronder het Focusonderzoek van de Algemene Rekenkamer, de bijlage en de reactie van minster De Jonge.


Bron: Vektis en de Algemene Rekenkamer

Externe links:
Vektis - Minder mensen maken gebruik van WlzDownloads:
Focusonderzoek Algemene Rekenkamer
Bijlage bij Focusonderzoek
Bestuurlijke reactie minister VWS

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken