Het programma Langer Thuis, dat op 18 juni door minister De Jonge (VWS) werd gepresenteerd, zet in op het verbeteren van belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen. De minister bracht in het kader van de presentatie van het programma een bezoek aan het project Gezond Veluwe. Het project toont hoe de samenwerking rond ouderenzorg op wijkniveau en binnen de regio geregeld kan worden. Het project Langer Thuis loopt tot 2021 en is onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg. 

340 miljoen en 3 innovatieregelingen

Om het ouderen makkelijker te maken om zelfstandig te blijven wonen, investeert het kabinet 340 miljoen in het programma Langer Thuis. Er komt een innovatieregeling dat gericht is op nieuwe woonzorgvormen. Hiervoor is van 2019 tot 2021 90 miljoen beschikbaar. Een ondersteuningsteam helpt gemeenten om in kaart brengen hoe vraag en aanbod lokaal op elkaar aansluiten en wat de lokale woonopgave is. Daarnaast komen er een een ‘community of practice’ en een kennisprogramma om de totstandkoming van meer nieuwe (geclusterde) woonzorgvormen te stimuleren.

Download hieronder het programma Langer Thuis en de infographic met de aanpak van Gezond Veluwe.Bron: ZN, Gezond Veluwe, Actiz, KcWZ

Externe links:
ZN - Langer thuis wonen door samenwerking in de regio
Gezond Veluwe


Downloads:
Programma Langer Thuis
Infographic

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken