Het doel van deze beleidsregel is om de regionale verdeling van het budgettair kader vast te stellen waarbinnen de Wlz-uitvoerders/ zorgkantoren voor het jaar 2018 en 2019 zorg kunnen contracteren voor zorg in natura (zin) of verleningsbeschikkingen kunnen afgeven voor de persoonsgebonden budgetten (pgb).

Verder geeft deze beleidsregel aan op welke wijze de verwerking van de gemaakte productieafspraken en lumpsumafspraken kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg in de budgetronde en herschikkingsronde in de budgetten van zorgaanbieders plaatsvindt. Tot slot geeft de beleidsregel aan op welke manieren middelen overgeheveld kunnen worden tussen de verschillende kaders. Het totale budgettair kader 2018 en 2019 is bepaald door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Bron: https://puc.overheid.nl/

Externe links:
Downloads:
Budgettair kader Wlz 2018 BR REG-18147c
Budgettair kader Wlz 2019 BR REG-19125
Verdeling budgettair kader Wlz 2018 en 2019 per Zorgkantoor - juli 2018

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken