Minister De Jong heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij uiteenzet hoe hij de in het Regeerakkoord afgesproken 55 miljoen euro voor onafhankelijke cliëntondersteuning in deze regeerperiode wil inzetten. Met de extra middelen wil hij met gemeenten, zorgkantoren en alle andere betrokken partijen een impuls geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning.

In de brief worden actielijnen beschreven, naast de activiteiten waarop de middelen worden ingezet.Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

Externe links:
Downloads:
kamerbrief-over-inzet-extra-middelen-uit-regeerakkoord-voor-clientondersteuning.pdf (1)


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken