In het voorjaar van 2018 heeft ActiZ samen met Jester Strategy vier toekomstscenario’s ontwikkeld voor de langdurige zorg. Het onderwerp domeinoverstijgende zorg en daartoe behorende knelpunten was de aanleiding. De scenario’s zijn tot stand gekomen in een proces van co-creatie met een grote groep leden van ActiZ. Ze kunnen rekenen op draagvlak en zeggingskracht.

Lees hieronder verder.Bron: Actiz

Externe links:
Met scenario’s voorbereid op 2030Downloads:
Handout Toekomstbestendige zorg
15 trends Scenario's Domeinoverstijgende zorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken