Omdat veel zorgorganisaties de beweging van regels naar relaties aan het maken zijn presenteert de beweging Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg daarover een themanummer. In deze special, getiteld ‘Hoe kunnen regels bijdragen aan waarde-volle zorg?’, vertellen zorgorganisaties hoe zij regels, protocollen en structuren toetsen op hun waarde. En waar mogelijk en relevant inzetten, bijstellen of schrappen.

Ruim anderhalf jaar is de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg nu actief. Het doel van de beweging is om de zorg te verbeteren. De focus ligt op zoveel mogelijk te organiseren rondom de relatie van de zorgontvanger, zijn naaste omgeving en de zorgverlener. Regels, protocollen en structuren zouden ondersteunend moet zijn en niet leiden, zoals nu meestal het geval is.

Ondanks de heersende opinie van mening is dat regels goede zorg en aandacht in de weg staan, blijken zorgorganisaties die deelnemen aan de radicale vernieuwingsbeweging een andere, genuanceerdere mening toegedaan.

“Regels komen voort uit goede intenties”, stelt Eva van Zelm, projectleider Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij zorgorganisatie Topaz, in de special. “Het gaat er dan ook niet zozeer om zoveel mogelijk regels te schrappen, maar om er op een goede manier mee om te gaan. Bij Topaz hebben we dus geen schrapsessies gehouden. Door te onderzoeken wat de bewoner nodig heeft en dóór te vragen, blijkt vanzelf of regels ondersteunend zijn of in de weg zitten.”

Organisaties die aan het woord komen geven aan behoorlijk te hebben gesnoeid in regels en protocollen die als belemmerend worden ervaren. Maar, “van regels naar relaties is iets anders dan geen regels, maar relaties”. Zoals te lezen in de special. “Zonder regels kunnen we niet in de zorg, zo blijkt uit de praktijk. Regels of kaders zonder omhaal afschaffen is dus nutteloos. Beter is het nieuwe afspraken te maken die waarde hebben, iedereen begrijpt en iedereen kan naleven.”

Bij downloads vind u onder andere de publicatie radicale verniewing en regels. Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken