Een proef waarbij zorgverleners de aanvragen voor langdurige zorg beoordelen wordt niet voortgezet. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij heeft geconcludeerd dat Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), die de aanvragen reeds beoordeelt, dit zal moeten blijven doen, maar sneller.

Deze proef is onderdeel van het in 2016 gestarte programma Waardigheid en Trots, dat zich richt op betere ouderenzorg. In de proef hebben zestien zorgaanbieders de mogelijkheid gekregen om te experimenteren met indicatiestelling. De zorgverleners brengen de zorgvraag van de cliënt in kaart en stellen een onderbouwd advies op. Het CIZ toetst het advies en neemt het besluit. Door deze werkwijze zou het indicatiebesluit in twee dagen kunnen worden afgegeven.

“Alles overziend, zie ik nu onvoldoende aanleiding om de werkwijze onder W&T breder uit te rollen”, aldus De Jonge. “Mijn inspanningen zullen zich er op richten om het reguliere indicatiestellingproces fors te versnellen en te verbeteren, waarbij de uniformiteit en kwaliteit van indicatiestelling blijft geborgd. Hierover ben ik met het CIZ in gesprek. Onlangs is het CIZ gestart met een aantal pilots, gericht op versnelling.”

De versnelling houdt in dat het CIZ een aanvraag binnen zeven werkdagen afhandelt. Het voornemen is om deze versnelling, afhankelijk van de resultaten van de pilots en de financiële inpasbaarheid, in 2019 landelijk in te voeren. De huidige onder Waardigheid en Trots deelnemende zorgaanbieders krijgen van De Jonge de gelegenheid om de werkwijze te continueren totdat het CIZ de versnelling en verbetering van het indicatiestellingproces heeft gerealiseerd.

Onder downloads zijn de kamerbrief en ondersteunende documenten te vinden.
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken