Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van medische technologieën. Vernieuwende uitvindingen kunnen ervoor zorgen dat zowel de medische als de maatschappelijke behoeften in de zorg beter op elkaar aansluiten. Verschillende partijen in de zorg hebben baat bij deze ontwikkelingen zoals patiënten, professionals in de gezondheidszorg, zorgverzekeraars en de overheid.

De ‘horizonscan’ toont aan dat technologieën, zoals eHealth en robots om de ouderenzorg te ondersteunen een enorme impact kunnen hebben op de samenleving. Nanotechnologie wordt bijvoorbeeld beschouwd als een technologie die andere innovatieve ontwikkelingen mogelijk maakt, zoals vroege diagnose en behandeling van kanker. Maar ook niet medische technologieën zoals ‘big data’ en kunstmatige intelligentie (VI) kunnen een grote impact hebben op de gezondheidszorg.

De eerste belangrijke stap is om stakeholders samen te brengen om de technologische mogelijkheden en de medische en maatschappelijke behoeften beter op elkaar te laten aansluiten. Dit kan richting geven aan de ontwikkelaars van technologie. Ook kan het organisaties in de gezondheidszorg helpen om veelbelovende medische technologie optimaal te benutten.

Bij downloads is het rapport ‘Horizon scan of medical technologies’ te vinden.

Lees hieronder verder.Bron: RIVM

Externe links:
Zorginnovaties gebaat bij samen optrekken stakeholdersDownloads:
Horizon scan of medical technologies


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken