Vorige week kondigde de NZa aan om per 2019 een aanpassing van de regels rond de samenwerking bij medisch-specialistische zorg door te voeren. Door enkele regels aan te passen kan de onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders verbeterd worden, waardoor patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Hierdoor kunnen zorginstellingen die onderling samenwerken of deel uitmaken van een zorgnetwerk voortaan makkelijker hun patiënten, met behoud van eigen arts, doorverwijzen van de ene zorginstelling naar de andere.

Dankzij de inzet en betrokkenheid van verschillende oncologienetwerken is het rapport “De ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland – Aanbevelingen rond organisatie en financiering”tot stand gekomen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden gedurende het jaar 2017 en het eerste kwartaal van 2018.
Beschreven discussies, conclusies en aanbevelingen hebben reeds effect gehad. De gezamenlijke inspanningen hebben onder andere een belangrijke bijdrage geleverd bij recente aanpassingen van de NZa-regelgeving.

Twee van de thema’s waarbij sprake is van generieke belemmeringen zijn voor dit rapport van belang. Dit zijn de thema’s ‘regelgeving’ en ‘financiering’, die ten dele aan elkaar raken.

De projectgroep Oncologienetwerken en regelgeving hebben zich gericht op de aspecten van regelgeving waar deze vorming en ontwikkeling van oncologienetwerken in de weg staan.
Het onderwerp Oncologienetwerken en financiering is gericht op mogelijke vormen van financiering en de belemmerende dan wel bevorderende invloed hiervan op de ontwikkeling van regionale oncologienetwerken.

Het rapport geeft een inventarisatie en analyse van oncologische netwerken in Nederland. De onderzoekers gaan vervolgens de diepte in met een analyse van de aanleiding voor netwerkvorming en de belemmerende en bevorderende factoren daarbij. De belemmeringen draaien vaak om financiering.

De netwerken ervaren veelal dezelfde belemmerende factoren als het gaat om financiering. Die obstakels kunnen groot zijn. Het rapport onderscheidt vier verschillende aspecten aan dit onderwerp:

– bekostiging van de patiëntenzorg: registratie en declaratie van het primaire proces;
– financiering van de algemene kosten en de organisatiestructuur van een oncologienetwerk;
– bekostiging van het multidisciplinair overleg (MDO) en de expertopinie;
– invloed van prikkels in het Nederlandse zorgstelsel.

Bij alle bovengenoemde aspecten is sprake van belemmeringen die de gewenste ontwikkelrichting van de oncologische zorg in Nederland in de weg staan. Bij de bekostiging van het primaire proces spelen de NZa-regelgeving en beperkte mogelijkheden tot administratieve uitwisseling tussen ziekenhuizen een rol. Daarnaast zoeken veel oncologienetwerken antwoord op de vraag hoe en door wie de algemene kosten van een netwerk gefinancierd kunnen worden.

Bij downloads kunt u onder andere het rapport “De ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland – Aanbevelingen rond organisatie en financiering” inzien.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken