Door de jaren heen zijn er door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maar liefst 157 onderzoeken gedaan naar schijnconstructies. In 61 gevallen zijn er overtredingen vastgesteld. De hoogte van de boete die daar voor gegeven wordt loopt in de miljoenen. De Inspectie SZW meldt dat in acht gevallen het dossier is overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor nader strafrechtelijk onderzoek. In de 24-uurszorg, werkcontructies met schijnzelfstandigen en gefingeerde dienstverbanden werden schijnconstructies blootgelegd. 

De Inspectie heeft tijdens haar onderzoek gezien dat zorgbemiddelingskantoren gebruik maken van buitenlandse uitzendbureaus voor aanvragen van 24-uurszorg. Het buitenlandse uitzendbureau levert dan werknemers uit verschillende landen, ook landen van buiten Europa. De uitzendkrachten worden dan voor 24 uur per dag ingezet bij zorgbehoevende cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb). Veelal wonen ze in bij de cliënt. Het zorgkantoor declareert voor 40 uur per week, maar de werknemers krijgen veel minder uren betaald dan dat zij er werken. 

Bij downloads vindt u een rapport dat de resultaten van het programma “Aanpak schijnconstructies en cao-naleving” beschrijft.

Lees hieronder verder.Bron: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Externe links:
Inspectie SZW ontrafelt schijnconstructies
Aanpak schijnconstructies en cao-naleving 2014 - 2018


Downloads:
Aanpak schijnconstructies en cao-naleving 2014 - 2018


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken