ActiZ overhandigt vandaag de publicatie “Aan het werk in het verpleeghuis” aan minister Hugo de Jonge. En later die dag aan de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Helma Lodders.

In deze uitgave komen clienten en zorgmedewerkers aan het woord om te vertellen over de impact van de ingezette middelen voor de invoeren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Er wordt volop geinvesteerd in het aantrekken van nieuwe medewerkers, leren en ontwikkelen voor bestaande medewerkers en de inzet van technologie.

Margreeth Kasper de Kroon, voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Noordwest-Veluwe en woordvoerder van ActiZ kerngroep Wonen en Zorg verteld: “Om het welkom voor nieuwe medewerkers goed te organiseren, werken zorgorganisaties regionaal met elkaar samen. Iedereen die belangstelling heeft voor werken in de ouderenzorg, willen we snel op weg helpen naar een passende baan of stage. Ons motto is ‘Van interesse – naar kans – naar baan’.”

Naast het aantrekken van nieuwe medewerkers, zetten de zorgorganisaties ook de nodige middelen op het gebied van leren en ontwikkeling voor bestaande medewerkers. Hierdoor kunnen medewerkers zich specialiseren of doorstromen naar een hoger functieniveau. Door te investeren in de huidige medewerkers is de hoop dat daarmee de kans op verloop ook minder groot is. Op die manier weten de zorgorganisaties bevlogen en betrokken medewerkers aan zich te binden.

De strenge uitgangspunten van het kwaliteitsbudget belemmeren echter de diversiteit aan oplossingen. Voor veel zorgorganisaties is het niet reëel om de komende jaren telkens 85% van het geld aan “extra handen aan het bed” te kunnen besteden. Om te kunnen slagen in deze grote opdracht, dan moet er meer ruimte komen om te investeren in innovatieve oplossingen.

De interviews in de publicatie “Aan het werk in het verpleeghuis” laten zien dat er dit jaar goede stappen zijn gezet. Maar er wordt hierdoor ook een duidelijk beeld geschetst tegen welke grenzen men aanloopt op de arbeidsmarkt. U vindt de publicatie onder het kopje downloads.

Lees hieronder verder.



Bron: ActiZ

Externe links:
Extra handen, meer nabijheid en meer persoonlijke aandacht



Downloads:
Aan het werk in het verpleeghuis
ActiZ Resultaten uit het verpleeghuis

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken