Minister de Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de opzet van het evaluatieonderzoek voor het Besluit reële prijs.

In het onderzoek wordt over meerdere jaren bezien hoe het Besluit door gemeenten en aanbieders wordt toegepast. Er wordt breed gekeken naar de toepassing van het Besluit voor alle Wmo-voorzieningen. Hierbij gaat het niet alleen om huishoudelijke hulp, maar ook om andere Wmo-voorzieningen zoals arrangementen van begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:
In hoeverre zorgt het Besluit ervoor dat gemeenten na toepassing ervan bij het vaststellen van de tarieven voor Wmo dienstverlening rekening houden met de vastgestelde kostprijselementen, zodat de kwaliteit en continuïteit van diensten worden gewaarborgd?

U kunt de brief aan de Tweede Kamer vinden bij downloads.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Kamerbrief onderzoeksopzet evaluatie Besluit reële prijsDownloads:
Kamerbrief onderzoeksopzet evaluatie Besluit reële prijs


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken