Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving.

Zo wordt er gevraagd naar meer voorbeelden van opspring van fraude waarbij het medisch beroepsgeheim niet wordt geschonden, borging van patiëntgegevens, openbaarmaking en transparantie van de precieze omvang van zorgfraude, medische geheimhouding door medische adviseurs en toelichting op de belemmeringen.

In het document “Wijziging van de wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten”, te vinden bij downloads, zijn alle vragen en antwoorden beschreven.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken