De VIPP GGZ-subsidieregeling is van kracht gegaan op 1 november. VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) zorgt ervoor dat de cliënt meer regie heeft in het eigen zorgproces, waaronder het verbeteren van gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional en het beschikbaar stellen van informatie aan de cliënt. Dat kan via een PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) of een portal.

Vooruitlopend op de ambities van het ministerie van Volksgezondheid, om te komen tot een betere informatie-uitwisseling in de ggz, is binnen GGZ Oost Brabant een pilot van start gegaan met een eigen digitaal cliëntenportaal. De bedoeling van het portaal is om cliënten die in behandeling zijn extra service en meer regie te bieden, als aanvulling op de gesprekken met behandelaren. Cliënten kunnen informatie nalezen, berichten sturen naar hun behandelaren en werken met online behandelmodules.

Lees hieronder verder.



Bron: Skipr

Externe links:
VIPP GGZ geldt voor PGO en portal
Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional


Downloads:



Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken