Op 18 juni werd het programma Langer Thuis gelanceerd als een van de onderdelen van het Pact voor de ouderenzorg. Het doel is dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven.

“Voor een zeer belangrijk deel ligt de opgave van het programma Langer Thuis op lokaal en regionaal niveau: zorgverleners, zorgaanbieders, sociale wijkteams, welzijnswerkers, vrijwilligers, gemeenten, woningcorporaties en verzekeraard zijn hierbij aan zet. Zij zijn en voelen zich verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat op het niveau van de wijk en reio- waar ouderen wonen – de ondersteuning en zorg beschikbaar is, en dat woningen en leefomgeving geschikt zijn. Daarom zet het Plan van Aanpak erop in om samen met lokale en regionale partijen – die volop bezig zijn om samen met ouderen zelf deze opgave aan te pakken – te ondersteunen en te helpen versnellen”, aldus minister de Jonge in zijn kamerbrief over Plan van Aanpak Programma Langer Thuis aan de Tweede Kamer.

Bij het programma Langer Thuis zijn 21 partijen betrokken. Zij hebben een gezamenlijk streefbeeld en een plan van aanpak opgesteld.
Er zijn drie actielijnen uitgezet: 
1. ondersteuning en zorg thuis
2. mantelzorger en vrijwilliger in zorg & welzijn
3. wonen

Het volledige programma van Langer Thuis kunt u vinden onder downloads ‘Programma Langer Thuis – Samen aan de slag’.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken