Er is nog volop groei mogelijk in het gebruik en aanbod van service- en gemaksdiensten voor zorgconsumenten, zoals blijkt uit de eHealth monitor 2018. Digitaal medicijnen of herhaalrecepten aanvragen, videoconsults met een medisch specialist, een e-consult: van de ondervraagdde zorgconsumenten maakt ruim 40% gebruik van deze diensten.

Jan-Erik de Wildt, adviseur en uitgever van De Eerstelijns zegt het volgende over de noodzaak van digitaliseren; “Door de noodzaak om doelmatiger te werken, de ervaren werkdruk bij professionals, en de feminisering en stijging van parttime werken in bijvoorbeeld de huisartsenzorg, moeten we op zoek naar slimmere en efficiëntere manieren van bedrijfsvoering. Het zijn allemaal redenen om de eerstelijns zorgaanbieder te ontzorgen, de bedrijfsvoering slimmer te organiseren, maar tegelijk de professionele autonomie te borgen.”

Lees hieronder verder.Bron: SmartHealth

Externe links:
Best practices voor slimme(re) bedrijfsvoering
E-health-monitor


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken