De zorgkosten in Nederland zijn omvangrijk en vormen een groot punt van zorg. Onderzoeker Arthur Hayen onderzocht in twee experimenten hoe verspilling in de zorg met nieuwe financiële prikkels kan worden tegen gegaan. Zodat er dus een daling in de zorgkosten gerealiseerd kan worden. Een prikkel voor huisartsen (shared savings) leverde een besparing in de totale zorgkosten op van 3,5%. Op een prikkel voor verzekerden (bijbetalen als eigen risico in plaats van no-claim) werd bijna twee keer zo sterk gereageerd.

Om de stijging van de zorguitgaven in te perken is het zaak om kritisch te kijken naar verspilling in de zorg. Soms is zorg niet nodig, wordt dubbel gedaan of vindt binnen een te dure setting plaats. Denk aan een patiënt die voor behandeling naar het ziekenhuis wordt verwezen terwijl de eigen huisarts vakkundig genoeg is om de patiënt zelf te helpen. Door verspilling tegen te gaan, stijgt de waarde die verzekerden terugkrijgen. Hayen bestudeerde daartoe twee financiële prikkels: een voor zorgaanbieders, in casu huisartsen, en een voor verzekerden. Zo’n prikkel stimuleert om andere keuzes te maken.

Lees hieronder verder.Bron: ZorgenZ...

Externe links:
Financiele prikkels in de zorg leiden tot kostenbesparing
Verspilling in de zorg tegengaan met nieuwe financiële prikkels


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken