De afgelopen jaren ontvingen Wlz- en voorheen AWBZ-zorginstellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten van zorgvastgoed via het wettelijk budget. Tot de kapitaallasten worden rentelasten, afschrijvingen en huur gerekend. Vanaf 2012 moeten zorginstellingen integrale tarieven handhaven waarbij een vergoeding is inbegrepen voor de kapitaallasten. Het is belangrijk dat de tarieven gebaseerd worden op een reële vergoeding van de rentelasten. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2017 wordt de ontwikkeling in de afgelopen vijfentwintig jaar geschetst van de werkelijke rentepercentages en rentelasten.

Bij downloads is de beschrijving van de ontwikkeling in de afgelopen ruim twintig jaar van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen te vinden.Bron: CBS

Externe links:
Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1993-2017Downloads:
Ontwikkelingen rente WLZ zorginstellingen 1993-2017


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken