Het CIZ stelt jaarlijks beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg, de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de Subsidieregeling ADL-assistentie.
De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2019 zijn onlangs gepubliceerd (zie downloads).

Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen alvast benoemd.
Er is een passage opgenomen over het hele systeem van wet- en regelgeving in de verschillende domeinen (Wlz, Wmo, Zvw) met betrekking tot zorg voor burgers.
– Er is een apart afwegingskader beschreven voor meerderjarige verzekerden die vanwege een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen toegang hebben tot de Wlz. Deze afweging stond voorheen beschreven in het reguliere afwegingskader. De informatie over deze indicaties is bij elkaar gezet ter verduidelijking.
– Hetzelfde geldt voor de afweging voor verzekerden met een psychische stoornis

De beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019 en ADL-assistentie 2019 zijn nu ook bekend. Deze zijn te vinden bij downloads.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken