De NZa doet een groot kostprijsonderzoek in de ggz en forensische zorg (fz). Vrijwel alle instellingen die ggz en fz bieden en 700 vrijgevestigden hebben begin december een officieel informatieverzoek ontvangen van de NZa. Zij hebben tot 1 februari de tijd om hun gegevens aan te leveren bij Sira Consulting en Capgemini Invent, die het kostprijsonderzoek in opdracht van de NZa uitvoeren. 

De NZa zal het kostprijsonderzoek gebruiken als basis voor het vaststellen van nieuwe tarieven ggz en fz die gelden vanaf 2020. De tarieven voor de meeste prestaties in de ggz en fz zijn sinds 2014 jaarlijks geïndexeerd. Vanwege onder andere de invoering van de generalistische basis-ggz, de invoering van het Kwaliteitsstatuut in de ggz en de inwerkingtreding van de Jeugdwet zijn de huidige tarieven niet altijd meer passend. Daarnaast werkt de NZa samen met het zorgveld aan een nieuwe manier van bekostigen voor de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg. Voor de NZa en brancheorganisaties in de ggz is het daarom belangrijk een actueel inzicht te hebben in de kosten die aanbieders maken om ggz-zorg te leveren.

Het gaat om een groot onderzoek waarbij veel gegevens worden  uitgevraagd. Dat vraagt om een flinke inspanning van de deelnemers. De NZa heeft met Sira Consulting en Capgemini Invent afspraken gemaakt om de deelnemers op verschillende manieren te ondersteunen.

Bij downloads is meer informatie te vinden dat toelicht hoe men stap voor stap tot goede tarieven kan komen.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken